Junta

President: Conrad Vilanou Torrano (cvilanou@ub.edu)
Vicepresidenta: Mercè Garcia Farreras
Secretari: Bernat Torres Morales (btorres@uic.cat)
Tresorera: Marta Palacín Mejías
   
Vocals: Núria Sara Miras Boronat
Emília Olivé Vidal
Marta Campdelacreu Arques
Andreu Grau Arau
Joan Cuscó Clarasó
Joan Gonzàlez Guardiola
Xavier Serra Labrado

 

Comissions de treball:

Comissió de Publicacions:

Joan Gonzalez-Guardiola (phaenom11@hotmail.com)

Marta Palacín (marta.palacin@ub.edu )

Bernat Torres (btorres@uic.cat)

 

Comissió de Secundària:

Mercè Garcia (mgarci96@xtec.cat)

Emília Olivé (eov43@telefonica.net)

Andreu Grau (agrau2@xtec.cat)

 

Comissió de Xarxes Socials

Joan González Guardiola (phaenom11@hotmail.com)

Bernat Torres (btorres@uic.cat)

 

Arxius