Josep M. Calsamiglia i Vives

(Barcelona, 1913-1982)

Es llicencià en filosofia el 1932. Aquest mateix any entrà de professor a l’Institut Escola. Un any després, s’incorporà a la Universitat de Barcelona. Durant els anys 1936-1939 es va veure apartat de la universitat, a la qual se li va negar l’entrada, un cop acabada la guerra.

El 1941 va crear l’editorial Ariel, juntament amb A. Argullós. Del 1960 al 1969 desplegà una intensa activitat amb cursos i seminaris privats. El 1969 entrà a la Universitat Autònoma, d’on fou catedràtic interí (1979). Ha estat un dels inspiradors de la popular col·lecció «Textos Filosòfics».

President de la Societat Catalana de Filosofia el 1982.