Ramon Valls i Plana

(Valls, 1928)Es formà sota el mestratge de J. Bofill i J. Carreras i Artau a la Universitat de Barcelona. Preparà la seva tesi a Munic i a Bonn i la publicà el 1971 amb el títol Del yo al nosotros. Ha impartit classes en les universitats de Barcelona, Saragossa i Sant Sebastià. En aquesta darrera capital fundà la Facultat de Filosofia (1978) de la Universitat del País Basc.Acabat el període de docència a la Universitat de Barcelona, aquesta institució el designà síndic de greuges. Ha traduït i editat l’Enciclopedia de las ciencias filosoficas(1997) de Hegel.

Fou president de la Societat Catalana de Filosofia del 1982 al 1985.